Touching palm trees, artificial waves, ’tropical’ dreams 13.-17.12.17

photo: Anna-Sofia Sysser, layout: Sanna Ritvanen

Touching palm trees, artificial waves, ’tropical’ dreams
13.–17.12.2017, Asematila (former Huopalahti train station, Kylätie 25 a3, Helsinki)


photos: Anna-Sofia Sysser

“I feel the air warm on my skin. I watch the plastic palm trees arching over me and think, how long will this place exist. Or other fake worlds: botanical gardens, zoos or plastic jungles. Will spas be around longer than coral reefs?”

A few years ago I began to notice products and places that are advertised as “tropical” in Finland. I became interested in the Finnish representations and uses of the tropics. In my exhibition I explore the tropical and its artificial forms through video, interviews and documentation. I also hope that the exhibition space can be experienced without a hurry, possibly having a rest.

Touching palm trees, artificial waves, ’tropical’ dreams was the production part of Anna-Sofia Sysser’s MA thesis. The written part Tropical Dreams. Representations of the Tropical in Finland was published in the opening. The concept of tropicality forms the theoretical background of the study. Tropicality refers to a discourse in which the tropics is seen as the ‘Western’ world’s environmental Other and the tropical is exotized.
Sysser will graduate from Aalto University’s Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) MA programme in spring 2018.

Tropical Breeze, Tropical Dream, Tropical Paradise, Tropical Gold, Multi Tropical.

FIN

“Tunnen lämpimän ilman ihollani. Katselen yläpuolellla kaartuvia muovipalmuja ja pohdin, kuinka kauan tämä tulee olemaan. Tai muut tekomaailmat: kasvitieteelliset puutarhat, eläintarhat tai muoviviidakot. Onko kylpylöitä kauemmin kuin koralliriuttoja?”

Muutama vuosi sitten aloin huomata Suomessa tuotteita tai paikkoja mainostettavan sanalla “trooppinen”. Kiinnostuin tropiikin representaatioista, siitä miten Suomessa trooppista käytetään. Näyttelyssäni tutkin trooppisuutta ja sen keinotekoisia muotoja muun muassa videoiden, haastatteluiden ja dokumentaation muodossa. Toivon myös, että näyttelytilassa voi viettää aikaa kiireettömästi, ehkä levähtäen.

Touching palm trees, artificial waves, ’tropical’ dreams oli Anna-Sofia Sysserin taiteen maisterin opinnäytteen produktio-osa. Kirjallinen osa Tropical Dreams. Representations of the Tropical in Finland julkaistiin avajaisissa. Tekstin teoreettisena taustana on tropikalismin (engl. tropicality) käsite. Tropikalismi viittaa diskurssiin, jossa tropiikki nähdään ’läntisen’ maailman ympäristöllisenä Toisena ja trooppisuus eksotisoidaan.
Sysser valmistuu Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) maisteriohjelmasta keväällä 2018.

Tropical Breeze, Tropical Dream, Tropical Paradise, Tropical Gold, Multi Tropical.

http://www.asematila.fi